معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

راهنمای فرآیندهای آموزشی استاد

نام فرآیند

مشاهده ویدئو

راهنمای متنی

ثبت غیبت کلاسی
ترفیع سالیانه
تمدید قرارداد استخدام  پیمانی
دریافت ابلاغ ترم
دریافت قرارداد حق التدریس
*مشاهده حق التدریس
فرآیند تبدیل وضعیت سامانه نور رضوی

                                                       * فرآیند در حال پیاده سازی


تعداد بازدید: 2041