معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مصاحبه آزمون دكتری (Ph.D) ۱۳۹۶ تکمیل ظرفیت انجام شد

یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶

مصاحبه آزمون دكتری (Ph.D) ۱۳۹۶ ويژه معرفی شدگان تکمیل ظرفیت رشته ریاضی در دانشکده علوم با حضور مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد.

شایان ذکر است ۷۴ نفر به دانشگاه گلستان معرفی شدند که ۲ نفر در گرایش های جبر و آنالیز پذیرش خواهند شد.

 


تعداد بازدید: 1719