معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

راه اندازی سامانه تسویه حساب غیر حضوری

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶

سامانه تسویه حساب غیرحضوری دانشجویان راه اندازی شد.


تعداد بازدید: 2108