مدیریت امور فرهنگی

مسابقه پیمان غدیر

چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۱

💐 مسابقه پیمان غدیر 💐  

  🌸کلیپ پیمان غدیر  🌸 
                              
♦️ مهلت ارسال پاسخنامه سه شنبه ۱۴۰۱/۴/۲۸     
                                 
🔶️برگه سوالات پیمان غدیر در سیستم دبیر می باشد.      
                                   
💠 برگه های پاسخنامه به امور فرهنگی دانشگاه تحویل گردد.

♦️ مدیریت امور فرهنگی واجتماعی دانشگاه گلستان♦️


تعداد بازدید: 179