مدیریت امور فرهنگی

کارگاه: *"مقدمه ای بر مدل سازی اقلیمی و ریز مقیاس گردانی"*

سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

انجمن های علمی دانشجویی جغرافیای دانشگاه گلستان با همکاری موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو و انجمن های جغرافیا دانشگاه جیرفت و زابل برگزار میکند.

🔴 کارگاه: *"مقدمه ای بر مدل سازی اقلیمی و ریز مقیاس گردانی"*

🧑🏻‍🏫 مدرس: *محمد سعید نجفی*
هیات علمی موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو 

🕗 زمان: *چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱*

 لینک وبینار
https://adobe2.gu.ac.ir/climet/

*گواهی برای شرکت کنندگان از دانشگاه گلستان صادر خواهد شد*

جهت شرکت در کارگاه به آدرس تلگرام یا اینستاگرام geo_golestan مراجعه کنید.

🔹 لینک ثبت نام
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEWS2yvDqyOa69kc5ocLJ5RmO-_8FZf9mjYOjgvssokGeqxg/viewform?usp=sf_link


تعداد بازدید: 142