مدیریت امور فرهنگی

نشست صمیمی دانشجویان و مسئولان دانشگاه 🌸به مناسبت روز دانشجو🌸

یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹

نشست صمیمی دانشجویان و مسئولان دانشگاه

🌸به مناسبت روز دانشجو🌸

♦️به صورت مجازی
♦️زمان: دوشنبه ۱۷آذر
♦️ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰

♦️لینک جلسه:

https://adobe2.gu.ac.ir/stu


تعداد بازدید: 1033