مرکز تحقیقات ابر اشیاء

کسب رتبه دوم تیم مرکز تحقیقات ابر اشیاء دانشگاه گلستان در سومین دوره لیگ اینترنت اشیاء کشور

شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰

 

سومین لیگ اینترنت اشیاء کشور که توسط مرکز نوآوری آیوتیک از مهرماه 1398  کار خود را آغاز کرده بود روز دوشنبه ۱۱ آذرماه  1398 در محل موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی به کار خود پایان داد. در این دوره از مسابقات 41 تیم از سراسر کشور حضور داشتند که در نهایت تیم I-trap  دانشگاه گلستان  موفق به کسب مقام دوم این دوره گردید.


تعداد بازدید: 209