مرکز تحقیقات ابر اشیاء

تماس با ما

اطلاعات تماس دانشگاه گلستان:

آدرس: گرگان – خیابان شهید بهشتی

صندوق پستی: 155

کد پستی: 15759-49138

پست الکترونیک: info@gu.ac.ir

تلفن ها :32254163 – 32254164 – 32254168

 

اطلاعات تماس مرکز تحقیقات ابر اشیاء:

آدرس: پردیس سرخنکلا دانشگاه گلستان - ساختمان مرکزی - طبقه اول

پست الکترونیک: cot@gu.ac.ir

تلفن: 32441003


تعداد بازدید: 2721