مرکز تحقیقات ابر اشیاء

دومین طرح پژوهشی مرکز تحقیقات ابراشیاء دانشگاه گلستان

جمعه ۱ دی ۱۳۹۶

دومین تفاهم نامه سه جانبه مرکز تحقیقات ابراشیاء دانشگاه گلستان مربوط به قرارداد پژوهشی با عنوان "طراحی و پیاده­ سازی دروازه خروج مبتنی بر سرویس­ دهنده بومی در مدل ارتباطی وسیله به دروازه خروج در سیستم­ های هوشمند خانگی" با شرکت فنی و مهندسی قدرت نیرو نور به عنوان کارفرما و دکتر محمد مقصودلو به عنوان مجری طرح پژوهشی در تاریخ 1396/10/1 به امضا رسید.

اطلاعات بیشتر در: http://gu.ac.ir/cot/ContextPage?id=12063


تعداد بازدید: 1321