مرکز تحقیقات ابر اشیاء

اهداف مرکز

موافقت اصولی مرکز تحقیقات ابر اشیاء وابسته به دانشگاه گلستان، در اسفند ماه سال 1395 و با تلاش ریاست دانشگاه، معاونت پژوهشی و اعضای گروه های مهندسی کامپیوتر و مهندسی برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه گلستان از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ گردید. هدف از تاسیس این مرکز تحقیقات جهت دهی به طرح های پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه به حوزه تخصصی و کاربردی اینترنت اشیاء می باشد. با توجه به حجم سرمایه گذاری بالا در حوزه اینترنت اشیاء و اهمیت روزافزون اینترنت اشیاء در علوم مرتبط با مدیریت سیستم های دیجیتال و فناوری اطلاعات، ورود به این حوزه می تواند منجر به ارتقاء سطح ارتباط دانشگاه با صنعت، کارآفرینی، جذب حمایت های مالی و ایجاد پویایی در فعالیت های علمی-پژوهشی اساتید و دانشجویان شود.  


تعداد بازدید: 2026