مرکز مشاوره دانشگاه

اجرای طرح کارنامه سلامت روان دانشجویان ورودی جدید

یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹

اجرای طرح کارنامه سلامت جسم و روان دانشجویان ورودی جدید سال تحصیلی 1400-1399

 مطابق سنوات گذشته طرح کارنامه سلامت روان دانشجویان روزانه و شبانه (نوبت دوم) در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ورودی جدید سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به صورت متمرکز و توسط این دفتر هدایت و پشتیبانی می شود. البته در سال تحصیلی جاری با توجه به ضرورت توجه به وضعیت سلامت روانی- اجتماعی دانشجویان، طرح غربالگری و پایش سلامت روان به صورت متمرکز و برای تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل و ورودی جدید با هدایت و پشتیبانی این دفتر در حال اجرا می باشد. هدف از اجرای این طرح علاوه بر شناسایی دانشجویان دارای مشکلات روانشناختی و خطر خودکشی، مشکلات اقتصادی جدی، مبتلا به بیماری خاص و یا دارای معلولیت، شناسایی و پیگیری دانشجویانی است که خود یا یکی از اعضای خانواده به بیماری کرونا مبتلا شده اند و یا یکی از اعضای خانواده خود را بر اثر ابتلا به بیماری کرونا از دست داده اند.

لینک آدرس سامانه کارنامه سلامت روان دانشجویان:  https://portal.saorg.ir/mentalhealth

لینک آدرس سامانه کارنامه سلامت جسم دانشجویان: https://portal.saorg.ir/physicalhealth


تعداد بازدید: 848