مشخصات محصول

لایه نشانی تبخیرحرارتی در خلاء

توضیحات

شرکت سازنده : پوشش های نانو ساختار

مدل : DTT

دستگاه تبخیر حرارتی در خلاء با ابعاد بسیار مناسب در مدل رومیزی قادر است در طی کمتراز 10 دقیقه بااستفاده از پمپ روتاری وتوربومولکولار به فشار حدود TOR10-6 رسیده وعملیات لایه نشانی را از سه بوته یا بسکت مختلف انجام پذیرد. قابلیت لایه نشانی از سه سامانه تبخیر به صورت همزمان، امکان ایجاد لایه های الیاژی توسط این دستگاه رافراهم آورده وبا امکان انتخاب منبع تبخیر(بوته - بسکت) مورد نظر در حین لایه نشانی، دارای قابلیت ساخت چندلایه ای نیزمی باشد. 

کاربرد : تهیه لایه نازک فلزی، لایه های نازک نیمرسانای یک یاچندعنصری با ضخامت کنترل شده از چند نانومتر تا چندمیکرومتر.

متخصص : دکتر لطفی

اپراتور : مهندس نبی زاده