مشخصات محصول

شبیه ساز طیف خورشید

توضیحات

 

شرکت سازنده : نانوشات

این دستگاه با استفاده از مجموعه ای ازدیودهای نوری، میتواند طیف نور خورشید (در گستره400-1000نانومتر) رابا شدتی قابل کنترل در محدوده 0-1/3 برابر شدت 1/5 AM نور خورشید روی سطحی بهابعاد CM 2/5 * 2/5 به طوریکنواخت تابش نماید.ضمنا این دستگاه دارای اپلیکیشن کنترل شدت منابع نوری برپایه سیستم عامل اندروید توسط یک دستگاه تبلت نیز می باشد. 

کاربرد: امکان مطالعات فتوولتاییکی در محیط آزمایشگاهی ترسیم منحنی I-V سلولهای خورشیدی، تعیین ولتاژ مدارباز، جریان اتصال کوتاه وراندمان سلول خورشیدی

متخصص : دکتر لطفی

اپراتور : مهندس خالقی

نرخ : به ازای هر نمونه 400000ریال