مشخصات محصول

سانتریفیوژ دور زیاد یخچالدار

توضیحات

شرکت سازنده : sigma آلمان

این دستگاه براساس نیروی گریز ازمرکز به منظور جداسازی ذرات معلق درمحلول مورد استفاده قرارمی گیرد و سرعت آن با توجه به روتورهای متنوع و بسته به حجم تیوب ومحلول مورد نظر تا 30000 دور بر دقیقه برای میکروتیوبها قابل افزایش می باشد. ضمنا این سانتریفیوژ با مجهز بودن بهیخچال قادربه جداسازی در دمای پایین می باشد.

کاربرد : جداسازی ذرات با ابعاد نانومتری معلق در محلول ها در دمای پایین