مشخصات محصول

حمام اولتراسونیک

توضیحات

شرکت سازنده : James انگلستان

اساس کارکرد حمام التراسونیک،امواج فراصوت می باشد. باعبور امواج آکوتیک با فرکانس بسیار بالا از سیال، پدیده ای به نام کاویتاسیون درون آن اتفاق می افتد که این امر نهایتا منجر به شستشوی قطعات می گردد.

کاربرد : شستشو قظعات وهمگن سازی